Pierwsze w 2017 roku wydanie Informatora Lokalnego „GO!”.

Od stycznia 2017 roku zmienił się cennik reklam w Informatorze Lokalnym: