Kolejny numer Informatora Lokalnego „GO!” Namysłów ukaże się 10 grudnia 2014 roku.

Z ogromną przyjemnością informujemy o zwiększeniu nakładu gazetki do 10 000 gzemplarzy! Nakład przeznaczony do kolportażu na terenie Namysłowa wyniesie 7000 egzemplarzy (osiedla bloków i domów jednorodzinnych, punkty handlowe i usługowe, urzędy i instytucje). Pozostałe 3000 egzemplarzy trafi do sklepów i innych punktów usługowych na terenie powiatu namysłowskiego. 

 Informator lokalny „GO!” to pierwsza i jedyna bezpłatnie wydawana gazetka reklamowa na terenie powiatu namysłowskiego! 

Zapraszamy lokalne firmy do zamieszczenia reklam w najbliższym wydaniu. 

Zamówienia można składać drogą mailową lub osobiście w nowej siedzibie firmy w Namysłowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 29c. Zlecenia przyjmujemy do dnia 5.12.2014 (piątek do godz. 16.00)

 Cennik reklam znajduje się w poniższej galerii: